top of page

Gör din egen utvecklingsplan för karriärutveckling
Din professionella utveckling är ditt ansvar. Även om din arbetsgivare kan kräva eller uppmuntra dig att skapa en personlig utvecklingsplan som en del av din prestationsutvecklingsprocess är chansen stor att du sätter mål som någon annan vill att du ska uppnå.

Att skriva din egen, personliga utvecklingsplan kan hjälpa dig att planera för att nå långsiktiga karriärmål och kommer att hjälpa dig att identifiera de färdigheter och åtgärder du behöver för att nå dem.

Dina drömmar kommer bara att vara drömmar om du inte gör något åt ​​dem. Att skriva en utvecklingsplan är att ta det första steget för att förverkliga dessa drömmar.


Hur man skriver en professionell utvecklingsplan

Det finns 9 steg för att göra en :

 1. Bedöm var du är nu.

 2. Identifiera dina specifika karriärmål.

 3. Samla information.

 4. Identifiera vilka yrkeskunskaper och kompetenser du redan har och vilka du behöver utveckla.

 5. Bestäm hur du ska uppnå dina mål.

 6. Skapa en tidsram för att uppnå dina specifika mål och mål.

 7. Skriv ner allt.

 8. Utvärdera din plan.

 9. Mät dina framsteg och FIRA.1. Bedöm var du är nu.

Hur fortskrider din karriär just nu? Att bedöma din nuvarande karriärsituation är ett bra ställe att börja. Ställ dig själv följande frågor:

 • Vad har du gjort under det senaste året, 3 år eller 5 år för att främja din professionella utveckling?

 • Är du där du trodde att du skulle vara i det här skedet av din karriär?

Om svaren är "ingenting" och "nej", är en personlig utvecklingsplan ett bra ställe att börja ändra på det. Även om det inte var dina svar, kommer detta steg att ge dig chansen att bedöma effektiviteten av de strategier och åtgärder du har vidtagit tidigare.

Ta tillfället i akt att reflektera över dina handlingar och var ärlig mot dig själv. Identifiera och skriv ner alla åtgärder som specifikt har hjälpt eller hindrat din professionella utveckling.


2. Identifiera dina specifika karriärmål.

Var vill du vara? Att svara på denna fråga kan ta mycket tid.


För att komma igång med att identifiera dina karriärmål, ställ dig själv följande frågor:

 • Vad betyder framgång för dig? Är det ekonomisk framgång, en befordran till en chefsposition eller att starta eget? Definitionen av "framgång" varierar från person till person. Det finns ingen "one-size-fits-all" så du måste förstå vad dina motiv är för att svara på den här frågan.

 • Vilka aktiviteter gillar du mest? Är dessa aktiviteter en del av ditt nuvarande jobb? Om inte, kan du ändra detta?

 • Upplever du en version av denna framgång i ditt nuvarande jobb?

 • Var skulle du vilja vara om 5 år? 10 år? Det här är ett bra tillfälle att identifiera dina långsiktiga mål.

Att definiera dina långsiktiga och kortsiktiga mål kan vara skrämmande. Det kan ta lång tid och kräva mycket eftertanke. Du kanske börjar bli överväldigad av alla besluts enorma omfattning, men det är okej. Kom ihåg att det är okej att tänka stort (som "drömjobb"-stort) för med en ordentlig utvecklingsplan kan du våga tänka på alla möjligheter.


Se bara till att dina mål är "SMARTA" :

 • Specifika.

 • Mätbara.

 • Accepterade.

 • Realistiskta.

 • Tidsbestämda.


3. Samla information.

Vilka yrkeskunskaper behövs för att nå dit du vill? När du har identifierat dina långsiktiga och kortsiktiga mål är nästa steg att undersöka vad du behöver för att uppnå dem. Vilka färdigheter kommer att imponera på intervjuer och göra dig till en idealisk kandidat?


Ta den här tiden för att bryta ner dina långsiktiga mål i mer hanterbara steg. Till exempel, om ditt långsiktiga mål är att bli en områdeschef så kan du identifiera vilka individuella steg som krävs för att nå den positionen. Dessa kan vara att gå vidare till en gruppchef utan personalansvar, befordras till projektledare och sedan gå vidare till gruppchef med personalansvar. Var och en av dessa positioner kommer att ha olika jobb- och kompetenskrav och genom att dela upp dem i individuella steg kan du skapa en bättre plan för framtiden.

Att träffa din chef är ett bra ställe att börja, eftersom han eller hon kan hjälpa dig att identifiera andra områden du behöver arbeta med och ge förslag på kommande utbildningsmöjligheter som företaget erbjuder. Att undersöka kriterierna för det jobb du föreställer dig att du har och titta på nya workshops som riktar sig till de färdigheter som behövs i ditt yrke kan också vara till hjälp.

Det här steget är viktigt eftersom det hjälper dig att identifiera de professionella färdigheter och förmågor du behöver för att nå dina mål, vilket gör att du kan planera nya lärande- och utvecklingsmöjligheter som är relevanta för din professionella utveckling.


4. Utvärdera dina yrkeskunskaper.

Nu när du har identifierat vilka yrkeskunskaper som är önskvärda för din ideala karriärväg så ta en stund att kryssa av de du redan är skicklig i.

Att känna till dina nuvarande styrkor är viktigt så att du tydligt kan urskilja vad du saknar.


5. Bestäm en strategi.

Nu när du har identifierat de områden du behöver arbeta med är det dags att bestämma hur du ska åtgärda detta. För att vara effektiv bör din professionella utveckling vara;

 • Inbäddat i ditt nuvarande jobb.

 • Strategisk.

 • Kontinuerlig och pågående.

Kanske kan du anmäla dig till workshops och seminarier som ditt företag erbjuder, engagera dig i formell utbildning, anlita en coach eller hålla dig uppdaterad med ny teknik som är relaterad till ditt område.

Det finns många strategiska sätt att utveckla de färdigheter du behöver för att uppnå dina mål. Det är en process av ständig utveckling – inte en engångsgrej.


6. Utveckla en tidslinje.

Det är viktigt att bestämma när du vill uppnå dina mål och att planera en tidsram är en viktig faktor för att se till att du håller dig till din plan. Att veta att du har gett dig själv en deadline betyder att du har större chanser att uppnå dina planer.

Planera dina mål på årsbasis, se till att ge varje mål mer tid än du föreställer dig att det tar eftersom saker sällan går som planerat och planera dina mål kring möjligheter du vill uppnå.

Genom att planera och schemalägga din professionella utveckling kommer du att vara en stark kandidat när den befordran du vill ha rullar ut.


7. Skriv ner allt.

För detaljerade anteckningar om din professionella utvecklingsplan som du kan uppdatera och ändra allt eftersom. Att skriva ner allt hjälper dig att komma ihåg ditt övergripande mål och alla steg du har lagt ut för dig själv.

En utvecklingsplan är inte något att skriva och glömma. Det är ett karriärlångt verktyg som du bör återkomma till regelbundet.

Att skriva ner kommer också att vara praktiskt när du är redo att ansöka om den nya tjänsten. Du kommer att få en detaljerad lista över alla yrkeskunskaper du har arbetat med och exempel på hur du har gått tillväga för att underlätta din egen professionella utveckling.


8. Utvärdera din plan.

Innan du förbinder dig till din utvecklingsplan så bör du se över den. Kontrollera igen att alla mål och steg är:

 • Specifika.

 • Mätbara.

 • Accepterade..

 • Realistiska.

 • Tidsbestämda.

Genom att sätta orimliga mål och deadlines kommer du göra upplevelsen av att följa en utvecklingsplan stressande och betungande. Det är viktigt att utvärdera din plan för att se till att du kan nå dina mål – vare sig det är uppgift eller tidsram – och att dina mål är realistiska och uppnåeliga.


9. Mät dina framsteg.

Uppfyller du dina mål? Att utvärdera dina framsteg regelbundet är viktigt. Även om du vet att din professionella utveckling är viktig (du har trots allt gjort en plan för det) kan yrkesutbildning snabbt falla i prioritet.

Att mäta dina framsteg hjälper dig att veta om du når dina "checklistor", når dina mål och är på väg att nå dina mål.


Kom ihåg att planer förändras och när du går igenom din karriär kommer dina mål att utvecklas med dig. Lärande är en livslång process, och det är viktigt att fortsätta din professionella utveckling för att säkerställa karriärframgång och personlig utveckling.
Annah Thunberg är certifierad ledarskapscoach hos International Coaching Federation.


Lyssna på Ledarutvecklingspodden

261 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Комментарии


bottom of page