top of page

 

Utmaningar och utvecklingsområden som Annah arbetar med

 • Våra relationer på arbetsplatsen

 • känslor

 • kommunikation

 • gränssättning

 • ledarskap

 • medarbetarskap

 • stresshantering

 • feedback

 • arbetsglädje

 • självledarskap

 • förändringsprocesser

 • motivation

 • ansvar

 • förhållningssätt

 • teamkänsla

 • personalärenden (misskötsel, mobbing, trakasserier)

 • kollegialt lärande

 • hur vi får ut människors fulla potential.

Annah föreläser för större eller mindre grupper. Det kan vara den lilla personalgruppen, hela företaget / affärsområdet /organisationen eller på konferensen.

Boka någon av följande föreläsningar:

Hållbart ledarskap (60 min)

Innehåll:

-Ledarskap, medarbetarskap och självledarskap

- Företagskultur

- Anställningsavtalet

- Kapacitet, produktivitet och återhämtning

Hållbart ledarskap (120 min)

Innehåll:

-Ledarskap, medarbetarskap och självledarskap

- Företagskultur

- Anställningsavtalet

- Kapacitet, produktivitet och återhämtning

- Kommunikation

- Arbetsbelastning

Hållbara medarbetare (60 min)

Innehåll:

- Medarbetarskap

- Kommunikation

- Gränssättning

- Företagskultur

- Beteende

- Arbetsmiljö

Hållbara medarbetare (120 min)

Innehåll:

- Medarbetarskap

- Kommunikation

- Gränssättning

- Företagskultur

- Beteende

- Arbetsmiljö

- Kapacitet, arbetsbelastning och återhämtning

- Planering och prioritering

Arbetsglädje är mer än bara glädje (60 min)

Innehåll:

- Arbetskamraterna

- Nöjda mottagare

- Uppskattning

- Att se resultat

-Utmaningar

- Humor och skratt

- Meningsfullhet

- Utveckling

Kraften i företagskulturen (60 min)

Innehåll:

- Vad företagskulturen är

- Hur företagskulturen formas

- Olika beteenden som skapar företagskulturen

- Positiva och negativa beteenders påverkan på arbetsmiljön

- Hur vi kan bidra till en positiv företagskultur

Öka frisknärvaron (60 min)

Innehåll:

- Arbetsrelaterad ohälsa

- Faktorer till ohälsa på jobbet

- Hur vi ökar frisknärvaron

Olika tillsammans (60 min)

Innehåll:

- Människors olikheter

- Varför olikheter är viktigt

- Respekt och förståelse för varandras olikheter

- Personliga behov på jobbet

- Olikheter och arbetsmiljö

Priser 2023

Pris beror på tidsmässig omfattning. Se prisindikation nedan.

Föreläsning 60 min 15.000-25.000 SEK*

Föreläsning 90 min 17.000-28.000 SEK*

*Vid resa mer än 2h från Stockholm tillkommer kostnad för resa och boende.

Bokningsförfrågan föreläsning
arrow&v

Tack så mycket! Annah återkommer inom kort.

Boka Annah Thunberg till jobbet 2023. Fyll på verktygslådan, få ny inspiration och utvecklas tillsammans med kollegorna

Kontakta Annah när ni vill ha någon som verkligen kan konkretisera och ge verktyg till den positiva förändring som ni vill se på jobbet. Annah hjälper er att öka er förmåga att kommunicera och skapa hållbara beteendeförändringar. Ni får direkt nya insikter som ni kan applicera på arbetsmiljön.

Genom att utmana fördomar, tankemönster, attityder och kulturer med hjälp av ett coachande och framåtblickande lärande har Annah som workshopledare, föreläsare och ledarskapscoach sedan 2019 fått chefer, ledare och medarbetare att ta ansvar för att genomföra positiva förändringar på många arbetsplatser och i Sverige (klicka här för att se vilka organisationer och företag som har anlitat Annah).

Annah skapar något som verkligen syns i verksamheten, det blir inte bara prat.

 

Annahs föreläsningar har en mänsklig inramning med ett innehåll som tar upp det som många tycker är utmanande, nämligen relationer, kommunikation och hur vi tillsammans skapar en stark, välmående och enad kultur.

DSC04554_edited_edited.jpg
bottom of page