top of page

Annah föreläser för större eller mindre grupper. Det kan vara den lilla personalgruppen, hela företaget / affärsområdet /organisationen eller på konferensen.

Boka någon av följande föreläsningar:

Hållbart ledarskap (60 min)

Innehåll:

- Ledarskap, medarbetarskap och självledarskap

- Adaptivitet och förutsättningar

- Aktuell forskning kring hållbart ledarskap

- Kapacitet

- Copingstrategier för hållbarhet

Hållbart ledarskap (90 min)

Innehåll:

- Ledarskap, medarbetarskap och självledarskap

- Företagskultur

- Anställningsavtalet

- Adaptivitet och förutsättningar

- Aktuell forskning kring hållbart ledarskap

- Kapacitet

- Copingstrategier för hållbarhe

- Kommunikation

- Arbetsbelastning

Olika tillsammans (60 min)

Innehåll:

- Människors olikheter

- Varför olikheter är viktigt

- Respekt och förståelse för varandras olikheter

- Personliga behov på jobbet

- Olikheter och arbetsmiljö

Priser 2024

Pris beror på tidsmässig omfattning samt antal deltagare. Se prisindikation nedan.

Föreläsning 60 min 16.000- 20.000 SEK*

Föreläsning 90 min 19.000-28.000 SEK*

*Vid resa mer än 2h från Stockholm tillkommer kostnad för resa och boende.

Bokningsförfrågan föreläsning

Tack så mycket! Annah återkommer inom kort.

Boka Annah Thunberg till jobbet 2024. Fyll på verktygslådan, få ny inspiration och utvecklas tillsammans med kollegorna

Kontakta Annah när ni vill ha en föreläsning om hållbart ledarskap som fokuserar på att integrera sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv för att skapa långsiktig framgång.

Genom att inkludera etiskt beslutsfattande, medarbetarvård, mångfald och hur ledare kan göra en positiv påverkan på både individ och organisationsnivå har Annah som workshopledare, föreläsare och ledarskapscoach sedan 2019 gett chefer, ledare och medarbetare strategier och verktyg för att möta dagens utmaningar och bygga en robust framtid på många arbetsplatser och i Sverige (klicka här för att se vilka organisationer och företag som har anlitat Annah).

Annah skapar något som verkligen syns i verksamheten, det blir inte bara prat.

IMG_8761.JPG
bottom of page