top of page
Image by Filip Zrnzević

BOKA INSPIRERANDE FÖRELÄSNINGAR MED ANNAH THUNBERG

Boka Annah Thunberg till jobbet 2023. Fyll på verktygslådan, få ny inspiration och utvecklas tillsammans med kollegorna.


Kontakta Annah när ni vill ha någon som verkligen kan inspirera, konkretisera och ge verktyg till den positiva förändring som ni vill se på jobbet. Annah hjälper er att öka er förmåga att kommunicera och skapa hållbara beteendeförändringar. Ni får direkt nya insikter som ni kan applicera på arbetsmiljön.

 

Oavsett om du är chef, medarbetare eller konferensarrangör så vill du tillföra ett mervärde till mötet. Kanske står du just nu och vill ha en förändring. Du vill boka en inspiratör och föreläsare som verkligen kan inspirera på ett tydligt och konkret sätt. Du vill ha någon som kan skapa nya tankesätt och ge verktyg till den positiva förändring som du vill se. Då är Annah Thunberg personen du ska kontakta.

 

Genom att utmana fördomar, tankemönster, attityder och kulturer med hjälp av ett coachande och framåtblickande lärande har Annah som inspiratör, föreläsare och ledarskapscoach sedan 2019 fått chefer, ledare och medarbetare att ta ansvar för att genomföra positiva förändringar på många arbetsplatser och privatliv i Sverige. Annah skapar något som verkligen syns i verksamheten, det blir inte bara prat.

 

Annahs föreläsningar har en mänsklig inramning med ett innehåll som tar upp det som många tycker är utmanande, nämligen relationer, kommunikation och hur vi tillsammans skapar en stark, välmående och enad kultur.

Utmaningar och utvecklingsområden som Annah arbetar med

Våra relationer på arbetsplatsen, känslor, kommunikation, gränssättning, ledarskap, medarbetarskap, stresshantering, feedback, arbetsglädje, självledarskap, förändringsprocesser, motivation, ansvar, förhållningssätt, teamkänsla, personalärenden, misskötsel, mobbing, kollegialt lärande och hur vi får ut människors fulla potential.

Annah föreläser för större eller mindre grupper. Det kan vara den lilla personalgruppen, hela företaget / affärsområdet / organisationen eller på konferensen.

Priser 2023

Pris beror på tidsmässig omfattning. Se prisindikation nedan.

Föreläsning 60 min 15.000-25.000 SEK*

Föreläsning 90 min 17.000-28.000 SEK*

*Vid resa mer än 2h från Stockholm tillkommer kostnad för resa och boende.

bottom of page