top of page

Turnéplan 2024

Denna föreläsning belyser vikten av arbetsglädje och hur det kan påverka både individers välmående och organisationers framgång.

Genom att använda forskningsresultat som lyfter fram de konkreta fördelarna med att prioritera arbetsglädje inom en organisation får deltagarna en större förståelse för effekten av arbetsglädje.

Under föreläsningen utforskas även olika strategier för att främja arbetsglädje. Deltagarna får också insikt i hur deras egna beteenden och attityder kan påverka arbetsklimatet och hur de kan bidra till en mer positiv arbetsmiljö.

Föreläsningen avslutas med att ge deltagarna handfasta verktyg och tips för att omsätta teorin i praktiken och skapa en mer givande och inspirerande arbetsplats för sig själva och sina kollegor.

Observera att föreläsningen riktar sig till både chefer och medarbetare.

bottom of page