top of page

Betyder det att jag är otillräcklig om jag anlitar en ledarskapscoach?


Nej. Tvärtom!

Att arbeta med en ledarskapscoach innebär att du har bestämt dig för att lyckas - och komma dit snabbare än om du arbetar ensam.

Som din personliga ledarskapscoach utmanar och inspirerar jag dig till att bli bättre och växa som ledare.

Hur kan jag vara säker på att min konfidentiella information är säker hos Ledarskapscoachen?

Som medlem i International Coach Federation (ICF) har jag strikt konfidentialitet för all din information.

Jag skriver avtal med varje klient och företag jag arbetar med.

Hur skiljer sig coaching från mentorskap?

En mentor är en äldre och mer erfaren person i branschen som guidar en yngre person med mindre erfarenhet. En coach behöver inte vara en äldre eller mer erfaren person i klientens bransch. Klienten måste kunna verksamheten, inte coachen.

Varför är coaching så populärt?

Coaching är populär inom företagsvärlden eftersom det är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att göra människor och organisationer mer produktiva. Det visar företagets engagemang för sina medarbetare och undviker kostsam rekrytering och omskolning.

Hur skiljer sig coaching från utbildning eller undervisning?

Utbildning och undervisning innebär överföring av färdigheter och kunskap till eleven. Utbildaren eller läraren är experten.

I coaching är coachen inte expert. Coachen ger inte svar utan ställer frågor. Coaching utforskar nuet och utformar framtiden för klienten. Klienten lär sig i coachingprocessen, men coachen undervisar inte.

Vem anlitar en coach?

Alla och vem som helst. Organisationer anställer coacher för att förbättra teamarbete, för att coacha, stötta och utveckla chefer. Individer anställer coacher för att förbättra sitt liv, sina relationer och deras allmänna lycka.

Kan coaching skapa beroende?

Nej. Coachen vill att klienten ska vara autonom och uppnå vad klienten vill. De gör det klart från början att klienten ansvarar för och äger resultaten av coachingen. Som coach arbetar jag för att göra klienten mer självständig, inte mindre.

Kan coaching vara farligt?

Nej. Det är inte möjligt. En coach utför inte terapi och kommer att hänvisa klienten till en annan kvalificerad professionell om det blir nödvändigt.

Är det viktigt att anställa en certifierad coach?

Ja, det är väldigt viktigt. Se till att din coach antingen är certifierad av International Coach Federation (ICF) eller arbetar mot certifiering. Det finns många som idag kallar sig coacher som inte har haft någon formell utbildning.

Se till att din potentiella coach har fått tränarspecifik utbildning från en ICF-ackrediterad coachutbildningsskola. ICF är en oberoende organisation som certifierar professionella coacher.

Hur skiljer sig coaching från terapi?

Coaching kan särskiljas från terapi på ett antal sätt. För det första är coaching ett yrke som stöder personlig och professionell tillväxt och utveckling baserad på förändring i strävan efter specifika mätbara resultat. Dessa resultat är kopplade till personlig eller professionell framgång. Coaching är framåtgående och framtidsfokuserad. Terapi handlar däremot om läkning av smärta, dysfunktion och konflikt inom en individ eller ett förhållande mellan två eller flera individer. Fokus ligger ofta på att lösa svårigheter som uppstår från det förflutna som hämmar individens emotionella funktion i nuet, förbättrar den psykologiska funktionen och arbetsförhållanden på mer känslomässigt friska sätt. Terapiresultaten inkluderar ofta förbättrade känslomässiga tillstånd medan positiva känslor kan vara ett naturligt resultat av coaching där det främsta fokuset att skapa handlingsbara strategier för att uppnå specifika mål i ens arbete eller personliga liv. Tyngdpunkten i ett coachande förhållande ligger på handling, ansvarsskyldighet och uppföljning.

Jag är noga med att hänvisa till lämplig annan profession om behov dyker upp under coachingprocessen.

Vilka är fördelarna med coaching?

Du kommer att undvika många misstag som ledare gör.
• Du kommer att uppnå mer än du skulle göra på egen hand.
• Du kommer att uppnå dina mål snabbare.
• Du kommer att ha en samarbetspartner som utmanar, stöttar och hjälper dig att hålla fokus.
• Du lär dig strategier för att förenkla komplexa ledarskapsproblem.

Vad skulle det vara värt för dig om du visste att användning av coaching med mig kan hjälpa dig att förbättra dina resultat avsevärt?

Hur går en coachingsession till?

Många av mina klienter är upptagna ledare så jag gör de flesta sessioner via videosamtal så att mina klienter kan prata med mig i bekvämlighet där de befinner sig, vilket också är en tidseffektiv metod som gör att ledare i hela Sverige kan anlita mig som coach.

Vanligtvis börjar vi med att få en bild av din nuvarande situation, utmaningar och vad du vill åstadkomma. Vi klargör ledarskapets syfte, värderingar, ambitioner och mål. Vi kommer också att arbeta för att identifiera viktiga hinder i ditt ledarskap, vanliga frustrationer och områden där du tenderar att fastna. I slutet av varje session kommer vi att prata igenom nästa steg och åtgärder för att hålla rörelsen framåt mellan sessionerna. De flesta sessioner pågår i 60 minuter. All information är 100% konfidentiell och jag kommer aldrig att avslöja till någon jag jobbar med om du inte ger mig uttryckligt tillstånd. I slutet av vårt arbete tillsammans kommer vi att sammanfatta våra framsteg och identifiera hur du bäst kan utnyttja det du har lärt dig när du går vidare i ledarskapet på egen hand.

DSC04579-2.jpg
Allt detta låter bra för mig. Jag skulle vilja komma igång!

Om coaching överensstämmer med den typ av värde du söker, kan du skicka en intresseförfrågan till Annah.

 

bottom of page