top of page

Coachingprocessen följer fem viktiga steg som ger chefer en solid grund för att kunna expandera sitt ledarskap.

Steg 1: Grunden
I steg 1 skapar vi medvetenhet om dina unika drivkrafter, värderingar och hinder. Vi prioriterar de bästa möjligheterna till förbättring och formulerar specifika mätbara mål.

Flygfoto av en skog

Steg 2: Utforskande
Vi fördjupar den medvetenhet du fick i steg 1. Här identifierar vi också glappet mellan ditt nuläge och ditt önskade läge för att hitta de aktiviteter och förändringar som krävs för att du ska nå ditt mål.

Steg 3: Bedömning
Beroende på vilket program du går så kommer du antingen genomföra en strukturerad 

feedbackkartläggning från dina medarbetare eller tillsammans med din coach reflektera över hur du upplevs och hur du vill upplevas av andra.

Image by Michael Benz

Steg 4: Integration
Din handlingsplan hjälper dig att se vilka aktiviteter du ska utföra för att skapa en rörelse framåt. Dessa aktiviteter är det du utför i din vardag.

Steg 5: Expansion
Under sista steget i coachingprocessen får du testa dina nya färdigheter och följa upp mätbara och specifika resultat av ditt coachingprogram.

fundament%20denna%20fo%CC%88rsta%20ledar
bottom of page