top of page

Vad är livscoaching?

Livscoaching är tänkt att hjälpa dig att nå din potential när det gäller vem du vill vara eller vad du vill åstadkomma. Det finns tre kärnkoncept involverade i alla livscoachingsprocesser.

Kärnkoncepten för livscoaching

Först måste det finnas en tro på förmågan till förändring och en motivation för förändring från klientens sida. Både coachen och klienten måste tro att förändring är möjlig för alla som önskar det och är villiga att arbeta med det. Det underliggande antagandet är att människor är kreativa, resursstarka och tillväxtorienterade.

För det andra är ökning av klientens självmedvetenhet avgörande för livscoachingsprocessen. Detta inkluderar att vara villig att erkänna sina nuvarande styrkor och begränsningar så att realistiskt och nåbara mål kan sättas för framtiden. På samma sätt uppmuntras ökad självmedvetenhet om värderingar och hopp om framtiden.

Ett tredje kärnkoncept för livscoaching är vikten av att sätta mål, följt av klientens acceptans av ansvar för att nå dessa mål. Med coachens hjälp utvecklas ett generellt uttalande om mål från klienten till specifika mätbara mål.

Flygfoto av en skog

Vad är målet för livscoaching och vem bestämmer målet?

Målet med livcoaching är att göra det möjligt för en klient att nå sin potential i en viss aspekt av sitt liv. Medan livcoachen ställer frågor för att uppmuntra självmedvetenhet och tankar måste klienten bestämma vad det är som de vill ska vara annorlunda i sitt liv. När framtidsvisionen är upprättad arbetar coachen tillsammans med klienten för att ta reda på hur dessa förändringar kan genomföras.

Vanliga steg, tekniker och typer av livscoaching

Det finns fyra grundläggande steg involverade i livscoachingsprocessen, oavsett vilken typ av coaching det handlar om. Det första steget är att klargöra den verkliga frågan. Oftast är frågan som klienten presenterar inte den verkliga orsaken till deras problem, och inte vad som hindrar dem från att nå sin potential.

Steg två är att bedöma var klienten befinner sig nu. Det är viktigt att tydliggöra och beskriva deras nuvarande beteendemönster när det gäller problemet. Det tredje steget är att definiera önskat resultat. Att sätta upp aktiviteter för att nå det önskade resultatet är det sista steget. Följande tekniker, liksom andra, kan användas genom dessa fyra steg.

Vad kan Livscoaching hjälpa till med?

Livscoaching kan hjälpa till med ett brett spektrum av framtidsinriktade resultat. Dessa kan vara relaterade till klientens arbete, relationer, balans mellan liv och arbete eller allmän tillfredsställelse.

Specifika exempel:​

  • Förbättrad arbetsprestanda när det gäller bättre effektivitet

  • Ökat självförtroende

  • Förbättrade relationer (mer samarbete, mindre konflikt etc.)

  • Förbättrad kommunikationsförmåga

  • Bättre balans mellan tid på jobbet och hemma

  • Förbättrad tidshantering och prioritering

  • Förbättrad effektivitet hos en arbetsgrupp

  • Förbättrad fysisk hälsa och emotionellt välbefinnande

Exempel på livscoaching

Det finns flera situationer där livcoaching kan vara till hjälp, inklusive jobbproblem, självförtroende eller komplikationer i förhållandet. Här är några exempel på hur en livscoach kan vara till nytta för dessa områden.

Jobbtillfredsställelse

Marie söker en livscoach som hjälper henne att övervinna frustration över sin nuvarande arbetssituation. Hennes tidigare chef, som hon arbetat mycket bra med, har nyligen lämnat företaget och Marie har svårt att anpassa sig till den nya chefens stil.

Marie var van vid dagliga möten och regelbunden korrespondens med sin tidigare ledare. Detta gav henne massor av vägledning för projekt som fick henne att känna sig trygg med att hantera uppgifterna. Den nya chefen verkar ha mindre tid för Marie och förväntar sig att hon ska arbeta mer självständigt.

En livscoach skulle vägleda Marie genom att föreställa sig sitt önskade resultat inom de realistiska begränsningarna för vad den nuvarande chefen kan erbjuda. Hon kommer att uppmuntras att identifiera de målbeteenden som gör att hon får den uppbackning som hon behöver mest och som gör att hennes arbetsbeteende kan fortsätta att uppfylla sina egna personliga kvalitetsnormer.

Självförtroende

Fredrik tar hjälp av en livscoach för att bygga upp sitt självförtroende, som han tror hindrar honom från att bli befordrad på jobbet. Han har fått utmärkta recensioner för sin produktivitetsnivå och sin effektivitet, men har ändå blivit bortvald vid befordringar av till synes mindre kvalificerade kollegor. Han har fått höra av vänner att han måste vara mer självsäker.

En livscoach skulle hjälpa Fredrik att på ett specifikt sätt definiera vad han menar med självförtroende. Genom frågor kan det bli tydligt att Fredrik har bristande kommunikationsförmåga och att han skulle ha nytta av att prata med större säkerhet på jobbet. Ett första mål för Fredrik skulle vara att utveckla bättre kommunikationsförmåga och öva dessa nya färdigheter på sin arbetsplats.

Relationer

Ellen skulle vilja börja dejta igen efter ett dåligt uppbrott men tycker att hon saboterar nya relationer så snart de verkar lovande för henne. Ellen är medveten om att hon tvivlar på sitt eget självvärde och att hon kan hitta någon som hon känner sig trygg och sårbar med.

Eller berättar för livscoachen att hon ofta kritiserades hårt av sin före detta partner och att dessa minnen har stannat kvar och håller henne tillbaka från att lita på andra tillräckligt för att bilda nära relationer.

Livscoachen skulle underlätta Ellens förmåga att ta sig förbi dessa smärtsamma minnen. Ett första steg skulle vara att föreställa sig ett framtida förhållande som är stödjande och vänligt. De specifika typerna av interaktioner som kännetecknar ett hälsosamt förhållande för Ellen kan sedan identifieras.

Alla som har vuxit som människa vet att utveckling inte sker i bekvämlighetszonen
icf-member-badge.png
associate-certified-coach-acc.png

Var hittar du kvalitétssäkrade livscoacher?

Du kan hitta kvalitetssäkrade coacher hos International Coaching Federation (ICF) om du vill vara säker på att coachen uppfyller de högsta kriterierna för att utföra professionell coaching.

Med en ICF-referens kan en coach intyga sin kunskap, kompetens, erfarenhet, skicklighet och engagemang för höga etiska och professionella standarder.

Utan denna referens finns det ingen garanti på att en livscoach följer professionella eller etiska standarder. Det är därför viktigt att ta reda på detta innan du börjar ett coachande förhållande.

Se Annahs ICF-certifikat här

Läs mer om ICFs etiska riktlinjer

Läs mer om ICFs kärnkompetenser

DSC04600_edited.jpg
bottom of page