top of page

Örebro 15 Oktober

  • Startar 15 okt.
  • 325 svenska kronor
  • Creative House, Älvtomtagatan 14 A, 70342 Örebro

Tillgängliga platser


70 minuter arbetsglädje

Denna föreläsning belyser vikten av arbetsglädje och hur det kan påverka både individers välmående och organisationers framgång. Genom att använda forskningsresultat som lyfter fram de konkreta fördelarna med att prioritera arbetsglädje inom en organisation får deltagarna en större förståelse för effekten av arbetsglädje. Under föreläsningen utforskas även olika strategier för att främja arbetsglädje. Deltagarna får också insikt i hur deras egna beteenden och attityder kan påverka arbetsklimatet och hur de kan bidra till en mer positiv arbetsmiljö. Föreläsningen avslutas med att ge deltagarna handfasta verktyg och tips för att omsätta teorin i praktiken och skapa en mer givande och inspirerande arbetsplats för sig själva och sina kollegor. Observera att föreläsningen riktar sig till både chefer och medarbetare. Datum: 15 Oktober Starttid: 18.20 Sluttid: 19.30 Plats: Creative House, Älvtomtagatan 14 A, 70342 Örebro
 Insläpp från kl. 18.00 Frågor? Kontakta emma@ledarskapscoachen.nu


bottom of page