top of page

De flesta chefer saknar självmedvetenhet

De flesta människor tror att de är självmedvetna men forskning visar att bara 10-15% av oss verkligen är det. Chefer och ledare är inget undantag men frågan är, hur påverkar självmedvetenhet ledarskapet?

Självmedvetenhet är ett av kännetecknen för en god ledare. Det visar förmåga att ärligt utvärdera sina egna handlingar och hur de påverkar andra. Men självmedvetenhet undgår de flesta. Vår förståelse av oss själva och vår omgivning är begränsad. Det är sällan vi tar oss tid att gå tillbaka till våra tankar och reflekterar över verkligheten i de situationer vi befinner oss i, eller hur vi påverkar den verkligheten.

Svårt att komma åt det destruktiva ledarskapet

Ett hett ämne att diskutera är det destruktiva ledarskapet. Vi har väl alla i någon form stött på chefer som har fått oss att känna oss omotiverade, detaljstyrda eller kanske rent av rädda.

Detta är såklart ett stort problem, framförallt för de företag som ser fördelarna med ett högt engagemang hos sin personal. Ett destruktivt sätt att leda gör skada på alla nivåer. Kanske ser företag detta och tänker att det saknas något. Ledaren får gå ännu en kurs och fyller på med ännu mer kunskap men problemet kvarstår.

Det är slitsamt både för de som ser på och för de som arbetar under ett destruktivt ledarskap.

Som ledarskapscoach möter jag dessa chefer som utövar såkallat destruktivt ledarskap. Jag kommer in när situationen är allvarlig, när utbildning och feedback inte har gett något resultat och effekterna är så påtagliga att det inte längre går att blunda för.

Det som slår mig varje gång jag möter dessa ledare är att upplevelsen av situationen skiljer sig från det som beskrivs från uppdragsgivaren.

Ledaren kan ofta återge feedbacken men har svårt att se sin del i det. Ofta består det första coachingsamtalet av starkt motstånd, ursäkter och målande beskrivningar av hur andras handlingar har gjort att ledaren känt sig tvungen att uppvisa specifika, destruktiva beteenden, ex att höja rösten.

Låt oss komma ihåg att dessa ledare ofta har hög kompetens och lång erfarenhet. Det beteende de uppvisar har troligtvis pågått under så lång tid att det har blivit en vana.

Det som saknas är självmedvetenhet.

En studie av Cornell School of Industrial and Labour Relations (2010) fann att självmedvetenhet var den starkaste faktorn för framgång. Medvetenheten om sina egna drivkrafter, visioner, styrkor, svagheter och behov gör det lättare för chefer att förstå hur deras handlingar och beteenden påverkar andra och vad de kan göra för att dra nytta av andras styrkor och att möta deras behov.

Självmedvetenhet är första steget till förändring

Som tur är går självmedvetenhet att träna upp. Det finns flera sätt vi kan öka vår självmedvetenhet och emotionella intelligens, bli mer mottagliga för andras behov, öka vår självkontroll och sociala medvetenhet så att vi kan hantera våra reaktioner på olika situationer mer effektivt.

Feedback, träning och reflektion är nyckeln till att göra förändringar och öka din självmedvetenhet.

  1. Skapa utrymme för självreflektion

  2. Identifiera dina behov, drivkrafter, styrkor, svagheter och vision

  • Vad behöver du?

  • Vad drivs du av?

  • Vad är du riktigt bra på?

  • Vad behöver du utveckla?

  • Varför vill du vara ledare?

  1. Be om feedback och gå inte till försvar när du får den

  2. Ta en paus så att du får chansen att fatta ett medvetet beslut innan du agerar

  3. Anlita en professionell ledarskapscoach eller mentor

Pågående process

Självmedvetenhet är en pågående process.

Det är en reflektionsprocess som äger rum över år och kan behöva olika strategier vid olika tillfällen. Det är en ständig incheckning med dig själv för att se var du är, hur du uppfattas av andra och vad dina nuvarande styrkor och svagheter är.

Självmedvetenhet är en strävan att förbättra och förstå hur ditt tänkande och dina handlingar påverkas av dina upplevelser. Var ligger dina fördomar, och hur kan du övervinna dessa så att du kan utvecklas som ledare?

Vill du veta hur du kan utveckla ditt ledarskap genom ökad självmedvetenhet?

51 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page